RING OSS - 013-266 09 44

Ventilation Linköping

RING OSS - 013-266 09 44

OVK-besiktning

Vi utför OVK-besiktning i Linköping förutom andra tjänster inom ventilation Linköping.

Vårt företag jobbar med alla typer av uppdrag inom ventilation i Linköping. Ett av våra starka ben inom ventilation är OVK-besiktning, d.v.s obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet. Vi är certifierade och hjälper både företag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner med OVK-besiktning i Linköping samt i övriga Östergötland. 

Kontakta oss för att boka en OVK-besiktning i Linköping!

Anlita oss för OVK-besiktning

OVK-besiktning ska genomföras kontiunerligt för att säkerställa att ventilationssystemet fungerar och att klimatet inomhus är bra. Vi har lång erfarenhet av OVK-besiktning i Linköping och hjälper er gärna med er OVK när det är dags.

Alla byggnader där det vistas människor måste nämligen ha en OVK-besiktning kontinuerligt, enligt lag. Det är ägaren till bostaden eller fastigheten, exempelvis bostadsrättföreningen, som ansvarar för att det blir gjort och om man upptäcker eventuella brister ser till att de åtgärdas.

Har det gjorts i er byggnad? Ett OVK-intyg ska sitta väl synligt i byggnaden.

Då ska ni ha en OVK-besiktning

När en OVK-besiktning i Linköping ska genomföras är bestämt utifrån olika byggnadskategorier och typer av ventilationssystem. OVK genomför med intervaller om tre eller sex år. 

Vart tredje år:

  • Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett ventilationssystem.
  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industrilokaler och liknande. Har FX-, FTX-ventilation.

Vart sjätte år:

  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industrilokaler och liknande. Har S-, F-, FX-ventilation.

För en- och tvåbostadshus med FX-, FT- och FTX-ventilation behövs det endast genomföras en installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. 

Ring oss för att boka en OVK-besiktning i Linköping eller i övriga Östergötland!